Galerie > N 29 Silver > N29S-7A172

Piper J3

Přikládám foto mého halového balsového modelu (J3), který je postaven podle upraveného výkresu od firmy Hacker. Rozpětí  je 1000 mm, křídlo má speciální pomalý profil pro pomalé halové létání.  Hmotnost s motorem Nippy 29S-7A172, regulátorem Jeti ECO, přijímačem Jeti a 2S Lipol 450mAh je 190g. V současné době používám vrtuli GWS 8040H a 7,4V Lipol, jak doporučujete v informačním letáku.    Pohonná jednotka dává 280g statického tahu, což je pro mě nyní zcela postačující!
                           Staffan Leijon

I include a photo of my indoor balsa model (J3) made from a modified Hacker drawing. Span 1000 mm, special design slow flyer wing profile for slow indoor flights. Take off weight with Nippy 29S-7A172, Jeti ECO brushless controller, Jeti receiver and 2S LiPo 450mAh is 190 grams. Currently I am using prop GWS 8040H with 7,4 V LiPo how you recommended in your info sheet. Drive unit gets 280 grams static thrust, quite enough for my needs at the moment!
                                    Staffan Leijon

Pilot:    Staffan Leijon - Švédsko

Pilot:    Staffan Leijon - Sweden

Motor:             N 29 S - 7A172
Vrtule:             GWS 8040 H
Baterie:           2S Lipol 450 mAh
Regulátor:       Jeti ECO
Přijímač:         Jeti

Motor:             N 29 S - 7A172
Prop:               GWS 8040 H
Battery:           2S LiPo 450 mAh
Controller:        Jeti ECO
Receiver:         Jeti

Rozpětí :         1000 mm
Délka:                     mm
Hmotnost:         190 g 

Wingspan:         1000 mm
Long   :                      mm
Weight:                190 g

RC: otáčky motoru, směrovka, výškovka

Radio: Motor, Rudder, Elevator