Galerie > Projekty

Dornier 335 Pfeil

Model je vlastní konstrukcí pilota a byl zalétnut 17. ledna 2003. Tehdy ještě se dvěmi NiCd desetičlánky. V průběhu let dostal nové motory a dvě sady Li-Pol. Model je klasické, celobalsové konstrukce. Firma Überall model podpořila materiálně jeho stavbu. Jedná se o polomaketu německého stíhacího letounu z konce II. světové války. Podkladem pro jeho konstrukci byla monografie skutečného stroje. Skutečný Do 335 byl jedním z nejrychlejších stíhacích strojů s pístovým pohonem, jaký kdy byl postaven. Zvláštností tohoto letadla byla pohonná jednotka složená ze dvou motorů v tandemovém uspořádání. Toto uspořádání motorů má také model. Několikrát bylo vyzkoušeno, že je schopen letu jen s jedním motorem - jak předním, tak i zadním. Stejně jako jeho vzor dokáže model zaletět základní akrobatické obraty - přemet, výkrut, let na zádech, překrut, zvrat. Počítačová souprava Graupner  MX-22 (dnes již MX-24) umožnila naprogramování tří letových fází - start, let a přistání. Pro fázi start má model vysunutý podvozek a nastaveny „malé” vztlakové klapky. Ve fázi let je zatažen podvozek a také vztakové klapky jsou zataženy do obrysu profilu. Ve fázi přistání dojde k vysunutí podvozku a nastavení „velkých” vztlakových klapek pro snížení rychlosti.

The

Dornier 335 pfeil is semiscale model. Its pilots own construction. Maiden flight was made 17. January 2003. In that time with two packs of 10s NiCd. In run of time got new brushless motors and new packs of LiPo batteries. Model has a classic balsa wood construction. The Überall Model Company supported building by supplying material. This is a semiscale model of Germany fighter airplane from the end of the WWII. Construction works were based on monographs of real airplane. The real Dornier 335 was one of fastest fighter airplanes with classic piston engine ewer made. This airplane was curious by setting engines in tandem. This setup has the semiscale model either. Few times was tried flight with just one motor (as with front or rear one). As the real aircraft, can model fly the basic aerobatic. Graupner MX 22 (now MX-24) transceiver allows program three flight modes. Take off, flight and landing. In firs one is a landing gear off and flaps are on 50%. In third one “landing” is landing gear off and full flaps for slowing down the speed.y

Pilot:    Jan Berg - Babice - CZ

Pilot:    Jan Berg - Babice - CZ

Motor:          2x  Nippy X 40/15 D
Vrtule:          2x  APC 12 x 8 E
Baterie:        2x  4S Li-Pol 3200mAh
Regulátor:     2x  TMM 6012
Podvozek:    tříkolý, pneumatický,
                   příďového typu s řiditelným  
                   příďovým kolem

Motor:            2x  Nippy X40/15 D
Prop:              2x  APC 12 x 8 E
Battery:          2x  4S Li-Pol 3200mAh
Controller:       2x  TMM 6012
Landing Gear: pneumatically retractable
                      Landing Gear with Nose
                      wheel Steering

Rozpětí :         1.720  mm
Délka:             1.530  mm
Hmotnost:       4.350  g 

Wingspan:         1.720  mm   ( 67.7 in )
Long   :              1.530  mm   ( 60.2 in )
Weight:              4.350  g    ( 153.5 oz )

RC: otáčky motorů, směrovka, výškovka, křidélka, vztlakové klapky, zatahování podvozku, řízení příďového kola

Radio: Motors, Rudder, Elevator,  Ailerons, Flaps, retractable Landing Gear, steerable nose wheel